Oddział MHPRL w Warszawie im. Ignacego Jana Paderewskiego poświęcony Wychodźstwu Polskiemu (siedziba: willa Narutowicza)

Do działań statutowych Oddziału należy gromadzenie, opracowanie i upowszechnianie pamiątek związanych z osobą patrona Oddziału, jak również emigracji chłopskiej na świecie. W ramach działań Oddziału mieści się: organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych, organizowanie wystaw, spotkań i koncertów, wydawanie publikacji, upowszechnianie problematyki emigracyjnej i osoby patrona wśród młodzieży oraz szerokich kręgów społeczeństwa, współpraca z instytucjami kultury, uczelniami wyższymi. Oddział MHPRL będzie pielęgnował i upowszechniał wiedzę o właścicielu willi, a zarazem pierwszym prezydencie II RP – Gabrielu Narutowiczu.