Dr Adam Gałkowski b. pracownik Stacji Naukowej PAN w Paryżu Mała encyklopedia Polonii francuskiej.     Francja od XVIII w. była głównym celem emigracji Polaków. Przyczyny tych emigracji były z początku głównie polityczne, a po Powstaniu Listopadowym także ekonomiczne i edukacyjne. Polacy, w odróżnieniu od imigrantów z krajów Maghrebu i innych, dzięki wspólnym korzeniom kultur […]