W latach 90. XX wieku Bank Francuski wyemitował banknot o nominale 500 franków

(najwyższy) z wizerunkiem Pierre’a Curie i Marii Skłodowskiej-Curie.