XIV
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ
MAZOWSZANIE W ŚWIECIE

15 października 2016 r. godz. 9.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Organizatorzy:
Muzeum Niepodległości
Fundacja Polonia Semper Fidelis
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego