XXIII
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ
Stacja Naukowa PAN – Wiedeń 30 czerwca 2022 r. godz. 10.00

 

 

ORGANIZATORZY:
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
Muzeum Niepodległosci w Warszawie
Fundacja Polonia Semper Fidelis w Warszawie
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie