dr Janusz Gmitruk   DZIEJE POLONII FRANCUSKIEJ   Polonia francuska jest jedną z najstarszych i najliczniejszych społeczności polskich w Europie. Obecnie we Francji mieszka ponad milion osób pochodzenia polskiego. Najliczniejsi są potomkowie Polaków, którzy przyjechali tu za pracą, którą podejmowali między innymi w kopalniach. Francja od wieków była krajem atrakcyjnym dla naszych rodaków. Poczynając od […]