XI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO
W LUBLINIE
14-15 listopada 2015 r.

© Leszek Wiśniewski