Krzysztof Bąkała

XXIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej

W dniu 30 czerwca 2022 roku, w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbyło się XXIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej – ,,Ex Cathedra”. Tym razem poświęcone było polskim profesorom związanym z wyższymi uczelniami w Austrii, Niemczech i Szwajcarii.
W trakcie trwania konferencji, na które przybyło licznie środowisko Polonii austriackiej, wygłoszonych zostało dwanaście wykładów.
Zebranych powitał prof. dr hab. Piotr Szlanta, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu oraz dr Anna Kozyra, prezes Fundacji Polonia Semper Fidelis, głównego organizatora sympozjum.
W części pierwszej, której przewodniczył dr Jan Znajdek, jako pierwsza głos zabrała prof. Józefa Antonina Węsierska-Gądek z Wiednia, przybliżając postać Jana Zazgórnika, lekarza, naukowca i społecznika. Kolejną prelegentką była prof. Joanna Pyłat z Londynu przypominająca osobę Jana Venuleta (ps. ,,Wir”). Po niej, ks. prof. Andrzej Kopiczko przedstawił szerzej Tomasza Wernera. Następnie głos zabrali: dr Jan Andrzej Konopka poświęcając swe wystąpienie Alfonsowi Bronarskiemu; prof. Tadeusz Krzeszowiak podkreślający rolę Jerzego Gota, polskiego historyka teatru. Na zakończenie pierwszego panelu prof. Teresa Maresz przypomniała postać Antoniego Stanisława Jurasza.
W przerwie pomiędzy sesjami uczestnicy sympozjum mieli możliwość obejrzenia wystawy Tadeusza Kurka, na którą składały się rysunki przedstawiające podobizny bohaterów referatów, a także wizerunki budynków uczelni, z którymi byli związani.
Drugą część konferencji poprowadziła dr Mirosława Bednarzak-Libera. Pierwszy wykład poświęcony Yance Rudzkiej wygłosiła red. Anna Kokot-Nowak. Kolejnym prelegentem był dr Krzysztof Bąkała, który przybliżył postać Andrzeja Vincenza. Z kolei red. Tadeusz Kilarski przypomniał osobę Zbigniewa Pląskowskiego, zaś ks. prof. Władysław Zarębczan podkreślił w swym wystąpieniu dorobek ks. prof. Bonifacego Miązka. O rodzinie Forsterów, poddanych króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, opowiedział prof. Jerzy Mazurek. Sympozjum zakończyło się wykładem prof. Włodzimierza Osadczego, w którym przypomniał postać Leona Winiarskiego.
Po obradach wywiązała się ciekawa dyskusja, w której wielokrotnie podkreślano szczególną rolę organizacji dotychczasowych sympozjów dotyczących polonijnej biografistyki w dziele umacniania pamięci o mniej znanych w świadomości społecznej postaciach, których dorobek nie zasługuje na zapomnienie.
Należy też podkreślić fakt, iż w trakcie sympozjum można też było nabyć publikację pokonferencyjną, na którą składa się kilkadziesiąt szkiców biograficznych więcej oraz książkę prof. Zbigniewa Judyckiego zatytułowaną ,,Polacy profesorami zagranicznych uczelni”. Obie pozycje ilustrowane są przez Tadeusza Kurka.
Współorganizatorami sympozjum było Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Kolejne sympozjum biografistyki polonijnej poświęcone polskim filmowcom w świecie odbędzie się w lutym 2023 roku.